DEM Parti Kadın Seçim Bildirgesi’nde neler var?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 31 Mart yerel seçimleri için Kadın Seçim Beyannamesi’ni açıkladı. DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, “Kadın iradesiyle yerel demokrasiyi inşa edeceğiz” başlıklı beyannameyi açıkladı.

MA’nın haberine göre “Bizler hiçbir zaman yerel seçimleri sandık, yerel yönetimleri de belediye binalarından ibaret görmedik” diyen Türkoğlu, kadın özgürlükçü bakış açısıyla hareket ettiklerini vurguladı.

1999, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerini anımsatan Türkoğlu, kadınların büyük bedellerle büyük kazanımlar elde ettiğini kaydetti. Türkoğlu, “AKP-MHP eliyle atanan kayyımlar, derin bir mücadele ve büyük bedellerle elde ettiğimiz kazanımlarımızı doğrudan hedefledi ve yok etmeye çalıştı. Sarayın talimatlarıyla hareket eden kayyımlar, kadına yönelik şiddet merkezlerini kapatarak, bu kurumları ‘aile merkez’lerine dönüştürerek sözde ‘aile birliğini korumak’ adı altında kadına yönelik şiddeti pekiştirdi ve meşrulaştırdı” dedi.

Türkoğlu, daha sonra başlık başlık beyannamede yer alan program ve projeleri açıkladı;

* Faşizmin kurumsallaşması için her gün yeni bir uygulamayı devreye sokan iktidarın Kürt ve kadın düşmanı politikalarına, kayyımlara, şiddet, baskı ve saldırılarına rağmen ‘Kadın İradesiyle Yerel Yönetimler’ için bir kez daha bizden çalınanı geri almaya geliyoruz. Başardık, kazandık. Şimdi başarımızı, kazanımlarımızı büyütmeye geliyoruz. Tüm kadın örgütleri, sivil inisiyatifler, mahalle meclisleri ve belediye kadın meclisi ile birlikte oluşturacağımız Kadın Kurulları aracılığıyla ortak sorunlarımıza dayanışma ve örgütlenmeyle ortak çözümler üreteceğiz.

* Eş başkanlık sistemiyle; yaşamın bütün alanlarında kadının iradesini güçlendirmeye, kentsel yönetim süreçlerine tam katılımını sağlamaya ve demokratik yerel yönetim anlayışını yaygınlaştırmaya devam edeceğiz.

* Eşit temsil ilkemiz ve fermuar sistemimizle belediye ve il genel meclis listelerini bir kadın-bir erkek olarak düzenlemeye devam edeceğiz.

* Yerel yönetimlerde bölgesel, ulusal ve evrensel kadın mücadelesini, dayanışmasını, ortaklaşmasını genişleteceğiz.

* Yerellerin çok kimlikli, çok kültürlü, çok dilli yapısını kadın dayanışmasıyla destekleyerek tüm kadınların karar mekanizmalarına katılımını güçlendireceğiz

YENİDEN HAYATA GEÇİRİLECEK MÜDÜRLÜKLER

* Toplumsal yaşamın eşitlik ve özgürlük değerleriyle yeniden örülmesi, korunması, savunulması ve kalıcılaştırılmasını kadınlardan yana politikalarla ve yerinden yönetim ilkesiyle inşa etmeye devam edeceğiz.

* Yerelde yaşayan tüm kadınlar için anadilinde eğitim, kentsel planlama, mimari, afet koordinasyon merkezleri ve kentsel hizmetlerden eşit yararlanma ilkesini etkin biçimde uygulayacağız.

* Büyükşehirlerde Kadın Politikaları Daire Başkanlıkları, diğer il-ilçe belediyelerinde ise Kadın Masası, Kadın Kurulu, Kadın Politikaları Müdürlüklerini oluşturduk. Bu birimlere bağlı Kadın Ekonomi, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Kadın Eğitim birimlerini ve Kadın Kooperatiflerini, Kadın Merkezlerini kurduk. Tüm bu kurumlarımızı güçlendirmeye, ihtiyaçlarımız doğrultusunda yenilerini kurmaya devam edeceğiz.

* Kadınların belediyelerdeki karar süreçlerine etkin biçimde dâhil edilmesi için seçilmişlerden ve çalışanlardan oluşan ‘Belediye Kadın Meclisleri’ni oluşturmaya devam edeceğiz. Kadın bakış açısının bütün yerel politikalara yansıması için oluşturduğumuz, ‘meclis içinde meclis’ pratik çalışmalarını yürütmek amacıyla ‘Kadın Kurulları’ ve ‘Kadın Koordinasyonları’ ile kadın ve erkek seçilmişlerin yer aldığı ‘Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonları’nı geliştirerek yaygınlaştırmaya devam edeceğiz.

* Yerel yönetimlerde yapılacak toplu sözleşmelerde kadına yönelik şiddet uygulayan çalışanlara yaptırım içeren hükümlerin yer alması uygulamasını devam ettireceğiz.

* Kadın politikalarını belirleyen tüm birimlerde genç kadınların kendi özgün örgütlenmelerini güçlendireceğiz; söz, yetki ve karar mekanizmalarına etkin katılımlarını destekleyeceğiz.

* Erkek egemen kapitalist sistemin kadın emeğini yok saymasına karşı bakım emeğinin toplumsallaştırılması için politikalar üretecek, kamusal kreşler, yaşlı, hasta, engelli bakım hizmetleri sunacağız.

KADIN SİYASET AKADEMİLERİ

* Kararlıyız; yerel yönetimlerimizi kayyım gaspından özgürleştirerek demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü yerel yönetim modelimizle 21. yüzyılı kadın yüzyılı yapacak büyük kadın mücadelesinin ilham kaynaklarından biri olacağız.

* Kadın iradesiyle yerel demokrasi; eş başkanlık sisteminden vazgeçmeyeceğiz. Eş başkanlık sistemini Büyükşehir, İl, İlçe, Belde tüm belediyelerimizde uygulamaya devam edeceğiz.

* Kadın Siyaset Akademilerini, Yerel Yönetim Kadın Politikaları Okullarını yaygınlaştıracağız.

* Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini besleyen, kapalı kapılar arkasında hazırlanan, içerisinde kadınların, gençlerin, farklılıkların olmadığı gerek merkezi gerek yerel düzeyde erkekler eliyle hazırlanan bütçelerin tamamını reddediyoruz.

* Belediyelerimizdeki stratejik planlama, bütçeleme, tartışma ve karar verme gibi tüm süreçleri kadın meclisleri ve kadın örgütlerinin aktif katılımı ile yürütecek, çalışanların belediye istihdamları öncesinde toplumsal cinsiyet eğitimlerine katılmış olmalarını önceleyeceğiz.

KADIN HAFIZA MERKEZLERİ

* Asimilasyon politikalarına karşı kendi dilimizde sanat üretecek kadın kültür evleri, dengbêj evleri projemizi daha güçlü şekilde hayata geçireceğiz

* Yaşlı kadınların deneyimlerini aktaracağı mekânlar haline getireceğiz.

* Pilot yerler belirleyerek yılın belirli dönemlerinde Kadın Kültür Sanat Festivalleri yapacağız.

ÖZGÜR KADIN KOOPERATİFLERİ

* Kadınların aşından, sofrasından, emeğinden çalarak savaşın bütçesini oluşturan, kadınları üretim alanlarının dışına itmek isteyen, yoksulluğu kadınlara kader olarak dayatan, cinsiyetçi politikalara karşı yerinden ve yerelden üretimi esas almaya devam edeceğiz.

* Pilot bölgeler belirleyerek Dijital Pazarlama ve Meslek Kursları açıp yaygınlaştıracağız.

* ‘Özgür Kadın Kooperatifleri’ projemizi yeniden hayata geçireceğiz.

* ‘Kadın kent bostanları’, ‘kapı önü bostancılığı’ projelerini yeniden hayata geçireceğiz. Açacağımız ‘tohum evleri’ aracılığıyla ücretsiz fide hizmeti sunacağız.,

* İl ilçe genelinde belediyelerimizden ayırdığımız kadın bütçesi ile mor stant ve semt pazarları projelerimizi yaygınlaştıracağız. Kooperatiflerde, evlerinde, bostanlarında ürettikleri ürünleri aracısız satacakları pazar alanlarını her yerde açacağız.

* Her yıl ‘Kadın Ekonomisi’ başlığıyla projelerimiz kapsamında belirli yerlerde kadın üreticilerin stantların açarak ürünlerini sergileyecekleri festivaller düzenleyeceğiz

* Kadınlar için indirimli JINKART uygulamasını tüm belediyelerimizde hayata geçireceğiz.

* Kadınların ped ihtiyaçlarını ve hijyen malzemelerini ücretsiz temin edecekleri PED-MATİK projemizi pilot bölgeler seçerek hayata geçirecek ve ihtiyaçlar doğrultusunda yaygınlaştıracağız.

* Pilot belediyeler belirleyerek web portalı açacağız. Belediyeler bünyesinde dijital Topluluk Marketleri açarak bu marketler bünyesinde neye ihtiyaç olduğunu web portalına yazması ve bu ihtiyaçların, gıdadan kıyafete, evin eşya ihtiyacına kadar çeşitleri barındıracak ihtiyaçların ücretsiz karşılanmasını sağlayarak dayanışmayı büyüteceğiz.

GENÇ KADINLARA DÖNÜK PROJELER

* Eğitim, ekonomik sıkıntılar, politik mücadelelerine vurulan ketlere karşı daha kapsamlı politikaları genç kadınlarla birlikte tartışacak, birlikte mücadele edeceğiz.

* Genç kadınları güçlendirmek üzere ücretsiz etüt-eğitim, kültürsanat faaliyetleri yürüten merkezler kuracağız

* Genç kadınların yaşadığı yurt çevrelerine, otobüs duraklarına daha güçlü aydınlatma sistemleri kuracağız.

* Barınma sorunu olan üniversiteli genç kadınlar için yurt projelerimizi yeniden hayata geçireceğiz.

* Üniversiteyi kazanan ancak maddi zorluklardan kaynaklı üniversiteye gidemeyen veya üniversite eğitimini sürdüremeyen genç kadınlar için burslar vereceğiz.

ŞİDDETLE MÜCADELE PROJELERİ

* Kadına yönelik şiddet yüzde bin dört yüz artmışken kadınların kazanılmış haklarına göz dikenler karşısında en büyük mücadeleyi yürütenleriz. Bizden çalınanları geri alacak kazanımlarımızı daha fazla arttıracak politikaları hep birlikte gerçekleştireceğiz. Kadına Yönelik Şiddetle mücadele kapsamında uluslararası belgeler olan CEDAW, Pekin Deklerasyonu ve İstanbul Sözleşmesi gibi kadın mücadelesi kazanımı olan belgeleri hayata geçirecek, referans kabul edeceğiz.

* Nüfusu 100 binin üzerinde olan her il ve ilçede uygun koşulları oluşturarak belediyelerimize bağlı sığınakları yeniden açacağız.

* Ücretsiz psikolojik, hukuki destek veren ve kendi ekonomisini yaratmak için üretim alanlarını oluşturacak kadına yönelik şiddetle mücadele merkezlerimizi yeniden açacağız.

* LGBTİ bireylere yönelik her türlü şiddete karşı mücadele edeceğiz.

* Kadına yönelik şiddetle mücadelede ilk adım istasyonlarımızı yeniden açacak, sayısını çoğaltacağız.

* Yerel yönetimler kapsamında oluşturulacak kadın meclis ve kurullarımızın kentteki kadın dinamikleriyle ortak mücadele zemin ve ilişkilerini geliştirerek kadına ve egemen olandan farklı cinsiyet kimliklerine yönelik erkek şiddetinin önlenmesi için çok yönlü çalışmalar yürüteceğiz.

* 7-24 ulaşılabilir çok dilli ‘ALO ŞİDDET HATTI’nı tüm belediyelerimizde yeniden kuracağız.

* Başta kız çocukları olmak üzere bütün çocukların eğitimlerini sürdürebilmeleri için ücretsiz yurt ve internet hizmeti sağlayacağız

KADIN AFET EYLEM PLANI

* Her belediyemizde ‘Kadın Afet Eylem Planı’ özgün olarak yapılandırılacak ve resmi olarak kabul edilecektir,

* Afet gerçekleştiği andan itibaren mevcut durum ve ihtiyaç analizlerini hızlıca yapacak, kaynak yönetimi koordinasyonu sağlayacağız

* Afet alanlarında kadın gönüllü ekipler bulunduracağız. Oluşturulacak acil afet koordinasyonun her aşamasında eşit temsiliyet ve katılımı sağlayacağız.

* Belediye’nin afet sonrası kadın ve çocukların yararlanabileceği hijyen kitlerinin en az bir yıl boyunca düzenli dağıtımı sağlayacağız.

* Kadınların ihtiyaçlarına uyumlu geçici barınma merkezleri oluşturacağız.

* Geçici barınma merkezlerinde, erkek şiddetine dair eğitimli güvenlik, sosyal hizmet birimleri oluşturacağız.”

ENGELLİ KADINLARIN DURUMU

* Sağlamcı politikalar bugün engelli kadın bireylerin, kız çocuklarının yaşama dahil olmalarındaki en büyük engel olarak durmaktadır. Engelli kadın ve kız çocukları için yeterli politikalar oluşturulmadığından sokaklar bu bireyler için her türlü ihmal ve istismara uğrayacakları yerler olmaya devam etmektedir

* Engelsiz kadın yaşam merkezlerini oluşturacağız.

* Kadın Daire Başkanlıkları ve Kadın Müdürlükleri bünyesinde engelli kadınların toplumsal yaşama katılımda; eğitim, sağlık, spor, barınma, ulaşım, çalışma gibi haklara erişimde karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik Eşitlik Birimleri oluşturacağız.

* Hasta, yaşlı, engelli bakım emeği veren kadınlarla dayanışma içerisinde olacak onların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda politikalar üretecek ve bu politikaları hayata geçireceğiz.

ANADİLDE ÜCRETSİZ SAĞLIK HAKKI

* Tekçi, cinsiyetçi sağlık politikaları karşısında “anadilinde ücretsiz sağlık haktır” demekten vazgeçmeyeceğiz.

* Sağlık politikalarımızı kadınlarla, kadın örgütleriyle birlikte oluşturacağız.

* Belediyelerimizde sağlık birimlerinin inşa edecek, kadın sağlığına dair özel projeler geliştireceğiz.

* Pilot belediyeler belirleyerek kadın sağlığı merkezlerimizi yeniden hayata geçireceğiz.

EKOLOJİ VE KADIN DOSTU YAŞAM ALANLARI

* Belediyelerimizde ‘ekoloji birlikleri’ kuracağız.

* Ekolojik, kadın dostu kentleri hep birlikte inşa edeceğiz.

* Köylerimizi, kentlerimizi ekolojik dokuya uygun hale getirecek politikaları hayata geçireceğiz.

* Her yıl ‘Dikili Bir Ağacın Yoksa Sen De Yoksun’ sloganıyla mevsimlerine göre düzenlenen fidan dikim kampanyalarını yaygınlaştıracağız. Kent ormanlarımızı biz kadınlar birlikte kuracağız.

MÜLTECİ KADINLAR

* Savaş ve şiddet politikaları karşısında durmaya devam edeceğiz.

* Kadın Politikaları Daire Başkanlıkları bünyesinde birimler oluşturarak; kadın göçmenlerin yaşama katılım, istihdam, dil, şiddet, sağlığa erişim, çocuk yaşta evlilik, çift evliliğe maruz bırakılma, emek sömürüsü, eğitim, barınma, ulaşım vb. sorunlarına çözüm üretecek; dil ve kültürlerini özgürce kullanmaları ve yaşamaları, yerleştikleri kentlerde toplumsal hayata eşit ve özgür bir biçimde katılmaları için politikalar geliştireceğiz.

* Şiddet gören göçmen ve mülteci kadınların kadın sığınaklarından, şiddetle mücadele merkezlerinden faydalanmasını sağlayacak politikaları hayata geçireceğiz.”

(HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx